Grindlay: Gujarat. 1830. An original colour antique aquatint. 12″ x 9″. [INDp576]

Gujarat: Dwarka (Dvaravati). View over the harbour towards the Jagat Mandir (Dwarkadhish temple).